Jak powstało @prawobiznesuonline?

Jak powstało @prawobiznesuonline?

Nie znajdziesz na zewnątrz, czego nie widzisz w sobie. Od początku wiedziałam, że chcę robić coś, co będzie realizowało moje wartości. Taki typ. Żeby wstawać rano, potrzebowałam poczucia, że moja praca ma dla mnie sens. Nie zawsze jednak miałam tyle odwagi i wiary w...